Cấu trúc Message AIS

Định dạng Message NMEA của AIS

Tiêu chuẩn NMEA sử dụng hai Message chính cho dữ liệu AIS, với
Message bắt đầu:
!AIVDM (Dữ liệu đã nhận từ các tàu khác) và !AIVDO (Thông tin về tàu của chính nó). Dưới đây là Message AIS tiêu chuẩn NMEA điển hình:
!AIVDM,1,1,,A,13eH;o@024o8sd063D,0*6D
Trong đó:
!AIVDM: Loại tin nhắn
1: Message số (một số trường hợp cần nhiều hơn một)
1: số Message (1 trừ khi nó có một tin nhắn nhiều
Message ) Khoảng trống là ID tin nhắn tuần tự (đối với tin nhắn nhiều câu)
A: Kênh AIS (A hoặc B)
13eH;….: Chuỗi dữ liệu AIS được mã hóa
0*: Kết thúc dữ liệu
6D: Kiểm tra dữ liệu NMEA

Thông tin khác
Bảng chọn loại tàu tương ứng với mã Code khi cài đặt AIS trên tàu
Code Ship & Cargo Classification
0 Not available (default)
1-19 Reserved for future use
20 Wing in ground (WIG), all ships of this type
21 Wing in ground (WIG), Hazardous category A
22 Wing in ground (WIG), Hazardous category B
23 Wing in ground (WIG), Hazardous category C
24 Wing in ground (WIG), Hazardous category D
25 Wing in ground (WIG), Reserved for future use
26 Wing in ground (WIG), Reserved for future use
27 Wing in ground (WIG), Reserved for future use
28 Wing in ground (WIG), Reserved for future use
29 Wing in ground (WIG), Reserved for future use
30 Fishing
31 Towing
32 Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m
33 Dredging or underwater ops
34 Diving ops
35 Military ops
36 Sailing
37 Pleasure Craft
38 Reserved
39 Reserved
40 High speed craft (HSC), all ships of this type
41 High speed craft (HSC), Hazardous category A
42 High speed craft (HSC), Hazardous category B
43 High speed craft (HSC), Hazardous category C
44 High speed craft (HSC), Hazardous category D
45 High speed craft (HSC), Reserved for future use
46 High speed craft (HSC), Reserved for future use
47 High speed craft (HSC), Reserved for future use
48 High speed craft (HSC), Reserved for future use
49 High speed craft (HSC), No additional information
50 Pilot Vessel
51 Search and Rescue vessel
52 Tug
53 Port Tender
54 Anti-pollution equipment
55 Law Enforcement
56 Spare – Local Vessel
57 Spare – Local Vessel
58 Medical Transport
59 Noncombatant ship according to RR Resolution No. 18
60 Passenger, all ships of this type
61 Passenger, Hazardous category A
62 Passenger, Hazardous category B
63 Passenger, Hazardous category C
64 Passenger, Hazardous category D
65 Passenger, Reserved for future use
66 Passenger, Reserved for future use
67 Passenger, Reserved for future use
68 Passenger, Reserved for future use
69 Passenger, No additional information
70 Cargo, all ships of this type
71 Cargo, Hazardous category A
72 Cargo, Hazardous category B
73 Cargo, Hazardous category C
74 Cargo, Hazardous category D
75 Cargo, Reserved for future use
76 Cargo, Reserved for future use
77 Cargo, Reserved for future use
78 Cargo, Reserved for future use
79 Cargo, No additional information
80 Tanker, all ships of this type
81 Tanker, Hazardous category A
82 Tanker, Hazardous category B
83 Tanker, Hazardous category C
84 Tanker, Hazardous category D
85 Tanker, Reserved for future use
86 Tanker, Reserved for future use
87 Tanker, Reserved for future use
88 Tanker, Reserved for future use
89 Tanker, No additional information
90 Other Type, all ships of this type
91 Other Type, Hazardous category A
92 Other Type, Hazardous category B
93 Other Type, Hazardous category C
94 Other Type, Hazardous category D
95 Other Type, Reserved for future use
96 Other Type, Reserved for future use
97 Other Type, Reserved for future use
98 Other Type, Reserved for future use
99 Other Type, no additional information 

Mối liên quan giữa chu kỳ AIS phát tín hiệu và tốc độ tàu:

Ship’s navigation statusReporting interval (Class A target)
Ship at anchor or moored and not moving faster than 3 kts3 min
Ship at anchor or moored and moving at more than 3 kts10 s
0-14 kt speed10 s
0-14 kt speed with course change3 1/3 s
14-23 kt speed6 s
14-23 kt speed with course change2 s
Speed higher than 23 kt2 s
Speed higher than 23 kt with course change2 s
Ship’s navigation statusReporting interval (Class B target)
0-2 kt speed3 min
2-14 kt speed30 s
14-23 kt speed with course change15 s
Speed higher than 23 kt5 s